Über uns

Der Verein Albanische Frauenbewegung ist eine nichtstaatliche Organisation mit Zentrum in Linz, Oberösterreich.
Er wurde am 08.03.2011 in Linz gegründet.
Ziel unseres Vereins ist es einen konkreten Beitrag zu einer besseren Integration der albanischen Frauen in Oberösterreich zu leisten.

Mbi ne

Shoqata Lëvizja e grave shqiptare është një organizatë jo qeveritare me qëndër në Linz, Austrinë e siperme.
Kjo shoqatë është krijuar më 08.03.2011.
Synimi i shoqatës sonë është dhënia e një kontributi konkret për një integrim sa më të mirë të grave shqiptare që jetojnë në Austrinë e siperme.